Kalendář

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Odstávka ČEZ

Navigace

Obsah

Sokol Vrtule Láz

Z historie lázského sportovního klubu

Třebaže se fotbal v Lázu hrál již před rokem 1931, kdy jako hřiště sloužila louka a namísto branek navršené části oděvů, a první zápis z členské schůze Sportovního klubu Láz pochází z 5. prosince 1931, je oficiálním datem vzniku SK Láz 2. červenec 1932. V té době byly kluby nuceny své hráče zaregistrovat a zaregistrované kluby nesměly s neregistrovanými hrát. Utkání se hrála na základě složené zálohy, zpravidla 50 Kč, kterou po zápase hráči obvykle propili. Na utkání se chodilo pěšky nebo jezdilo na kolech. Z této doby zřejmě pochází neoficiální hymna fotbalového klubu "SK Lázy". Ačkoliv nikdo pořádně neví, kdy vznikla, kdo ji složil a od jaké doby se v Lázu zpívá, hlavní je, že za jejím vznikem jistě stojí dobrý pocit ze hry, skvělá parta a celkově dobrá nálada kolem fotbalu:

SK Lázy, to jsme my. Fotbalisti veselí. Fotbal, to je naše láska, když nám nikdo nenapráská. Každej zápas vyhrajem. Třeba s velkou tíží jen. Prohráli jsme, vem to ďas, a v neděli to hrajem zas.

Náš pan "nový" předseda na výboru zasedá. Když  prohrajem, tak se mračí, nesmíme mu jít na voči. Každej zápas vyhrajem. Třeba s velkou tíží jen. Prohráli jsme, vem to ďas a v neděli to hrajem zas.SK Lázy, to jsme my. Fotbalisti veselí. Fotbal, to je naše láska, když nám nikdo nenapráská. Každej zápas vyhrajem. Třeba s velkou tíží jen. Prohráli jsme, vem to ďas, a v neděli to hrajem zas.

Ve čtyřicátých letech už měl Sportovní klub v Lázu nejen fotbalové mužstvo dospělých a dorostu, ale také žáků.

V roce 1948 došlo k přejmenování SK Láz na TJ Sokol Láz. Jeho členové se nevěnovali jen fotbalu, ale také divadlu a gymnastickému cvičení. Cvičení (stejně jako divadelní představení) probíhalo především v sále U Palivců, kde bylo uloženo i tělocvičné nářadí. V letech 1948 až 1952 cvičili žáci, dorost a muži a se svým vystoupením se prezentovali při šibřinkách, tzv. tělocvičné akademii a různých akcích i v okolních vesnicích. Druhá vlna cvičení pak probíhala v letech  1958-1963, rozšířená o dorostenky a ženy. V padesátých letech se v Lázu hrála i hokejová soutěž.

 obr. č. 2

Od samého vzniku sportovního klubu se fotbal hrál na Rafandě na původně štěrkovém hřišti. V r. 1964 došlo k jeho první velké úpravě položením drenáží a navezením škváry k vyrovnání hrací plochy. Byly také pořízeny dřevěné kabiny. V r. 1977 byla v "akci Z" zahájena stavba nových sportovních kabin.

obr. 3obr. 4

Další úpravou prošlo i samotné hřiště, které bylo otevřeno na pouť v r. 1994. Díky vzorné následné péči se stalo jedním z nejkvalitnějších travnatých hřišť v okrese. Kromě mužstva dospělých, dorostenců a žáků sehrálo v devadesátých letech řadu přátelských zápasů i fotbalové družstvo žen.

obr. 5

V sedmdesátých letech jezdilo společně mužstvo dospělých i žáků na zápasy objednaným autobusem, vešli se i zájemci z řad fandů a fanynek. V letech osmdesátých byla soutěž dospělých oddělena od soutěží žáků a na fotbal se jezdilo téměř výhradně auty, což vedlo k opadnutí diváckého zájmu. V r. 1994 klub dostal od obce do pronájmu autobus, který si ovšem členové Sokola nejdřív museli dát do pořádku. Tento dopravní prostředek pak sloužil pro dopravu hráčů a jejich příznivců na jednotlivá utkání, na zájezdy či na hokejová utkání do Plzně až do r. 2003.

V roce 1991 došlo ke změně názvu klubu na Sokol Vrtule Láz a v r. 2016 se stává zapsaným spolkem s oficiálním názvem Sokol Vrtule Láz, z.s., jeho součástí je kromě oddílu fotbalu také  oddíl turistiky a oddíl volnočasového a rekreačního sportu.

K oblíbeným aktivitám mladých i starších lázských sportovců patřil v devadesátých letech i stolní tenis, proto byl místními nadšenci založen pingpongový oddíl. Přesto, že se postupem let Vrtule probojovala mezi přední týmy okresní soutěže, tento oddíl nakonec svoji činnost ukončil. V průběhu existence Sokola Vrtule Láz se jeho členové zapojovali také do soutěží v nohejbalu, sálové kopané, hokejbalu, tzv. bendy hokeji a tenisu. V letech 2002-2006 se na lázském hřišti hrál turnaj v bosé kopané - Bosá liga. Od r. 1984 je pořádán tradiční turnaj v nohejbalu, který se tak zařadil mezi nejstarší sportovní akce na Příbramsku. Dlouholetou tradici má i turnaj Lázské bodlo, kterého se každoročně účastní mužstva z celého okresu. S velkým zájmem široké veřejnosti se setkala turistická akce Putování Lázského nemehla po Brdech, kterou od r. 2010 každoročně organizují dnes již členové oddílu turistiky. Svoji činnost po letech obnovili i stolní tenisté, kteří jsou společně se zájemci o hraní volejbalu a  petangu součástí oddílu volnočasového a rekreačního sportu. Po letech se v Lázu konečně podařilo založit fotbalovou přípravku, v r. 2014 zahájil svoji činnost oddíl Vrtuláčků. Věřme proto, že fotbal v Lázu bude mít své pokračovatele.

obr. 6

Fotbalový klub Sokol Vrtule Láz, z. s. spravuje vlastní webové stránky, které můžete navštívit pomocí odkazu www.vrtule.net