Kalendář

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odstávka ČEZ

Navigace

Obsah

Blízké okolí

Pohoří Brdy

se výrazně liší od okolní krajiny luk a polí. Najdeme je asi 70 kilometrů jihozápadně od Prahy. V celé své délce jsou Brdy porostlé lesy. Některé si zachovaly charakter původních smíšených porostů. Staly se domovem mnoha vzácných živočichů. Zdejší rybníky jsou oblíbeným lovištěm volavek, čápů černých i orla mořského. Rostlinstvo zastupují cenné druhy orchidejí, kosatců a upolínů. Nejvyšší horou tohoto pohoří je Tok s nadmořskou výškou 865 metrů.

Více informací naleznete na následujících odkazech:

www.brdy.org

cs.wikipedia.org/wiki/Brdy

Památník Antonína Dvořáka  ve Vysoké u Příbrami

Muzeum věnované zejména zdejším pobytům skladatele, který si toto místo značně oblíbil a získával tu inspiraci k tvorbě. Nachází se na západním okraji obce Vysoká  u Příbrami mezi Příbramí a Rožmitálem pod Třemšínem (cca 4 km od obce Láz)

Zámecký park

romantický areál s dvěma jezírky, projektovaný architektem Č.Gregorem
u vstupu zahradní domek s pamětní deskou básníka J.V.Sládka
u zámečku pomník A.Dvořáka od sochaře Karla Otáhala (r.1962)

Rusalčino jezírko

místo Dvořákovy inspirace k jeho nejznámější opeře, 400 m od zámku

Vila Rusalka

ve východní části obce – původně ovčín, upravený v r.1884 A.Dvořákem v obytný dům se zahradou, dosud v majetku skladatelovy rodiny

Více informací naleznete na tomto odkazu: http://www.antonindvorak.cz

Svatá Hora

Významný barokní areál a poutní místo na vrchu (586 m) u Příbrami. Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozměrech 80 x 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický kostel Panny Marie, přestavěný a rozšířený v letech 1648-1673 za účasti architekta C.Luraga. K severnímu křídlu ambitů přiléhá klášter a od severozápadního rohu komplexu vedou do Příbrami kryté schody.

Historie:
Pramen v blízkosti poutního kostela naznačuje, že místo bylo cílem poutí velmi dávno. Roku 1348 daroval Karel IV. Příbram pražskému arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic, který zde prý často pobýval. S tím patrně souvisí stavba původního kostelíka i soška, která byla v kapli jeho hradu v Příbrami. Když byl hrad 1574  zbořen, dostala se do měšťanských rukou. Za Třicetileté války byla Příbram silně zpustošena a po roce 1620 se v Příbrami usadili jezuité, kteří sošku přenesli na Svatou Horu.
Od roku 1648 byl poutní areál velkoryse přestavěn pod vedením C. Luraga a protože byl cílem velkých poutí, byl různě přestavován a upravován až do 20. století. Císař Josef II. sice pouti zakázal, zákaz se však nepodařilo prosadit a koncem 19. století zde bývalo o hlavní poutní slavnosti 7. července 20 až 25 tisíc poutníků. Roku 1861  byl areál předán Redemptoristům, kteří zde s výjimkou let 1950-1990 působí dodnes.

Více informací naleznete na tomto odkazu: svata-hora.cz