Kalendář

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Obsah

4. 5. 2018

Dne 2. 5. 2018 bylo zahájeno budování kanalizace v části Struha na křižovatce k této lokalitě. Do "Horního Lázu" se tedy dostanete přes objízdnou trasu Vranovským dvorem.

Od 7. 5. 2018 bude zahájena výstavba na Žernovou, proto prosím k dopravní obslužnosti do této lokality využívejte domluvenou objízdnou trasu přes Bohutín a vodní nádrž Pilská. 

30. 4. 2018

Od 2. 5. 2018 do odvolání nebudou jezdit autobusy na Rafandu z důvodu prací na kanalizaci. 

19. 2. 2018

V nejbližších dnech se výstavba kanalizace posune od prostoru hasičské zbrojnice  do části obce Ve Smrčí, kde bude následně vybudována přečerpávací stanice. Úsek od zbrojnice směrem k části obce Žernová se vzhledem k počasí bude dělat až v jarních měsících. V části obce Rafanda se po dokončení prací u novostaveb v prostoru Požáru přesunou pracovní party do uliček na opačné straně hlavní silnice. Komunikace kolem Struh směrem k místu U Budky bude rozkopána rovněž až v jarních měsících.

11. 12. 2017

Stavební práce na akci „Výstavba kanalizace a ČOV Láz“ budou přerušeny od 19.12. 2017 do 8.1. 2018. Důvodem je dovolená ve firmě, která výstavbu provádí.

9. 11. 2017

Asfaltování výkopu, které je prováděno na hlavní komunikaci v obci není finální prací. Je pouze dočasné, aby mohla být v zimní období  bezproblémově prováděna údržba vozovky.

Od prosince budou autobusy opět zajíždět do horní části obce, samozřejmě za předpokladu, že nedojde k nějaké nepředpokládané velké negativní změně počasí

3. 10. 2017

Uzavření místní komunikace. Místní komunikace, která spojuje silnici i III/0181 (hlavní silnici v obci) a silnici I/18  v prostoru zastávky Láz-Jamky, bude v následujících dnech uzavřena na křižovatce mezi č.p. 9 a č.p. 10 z důvodu výkopových prací v prostoru výše zmíněné křižovatky.

18. 9. 2017

Do pátku 22.9. 2017 budou zprůjezdněny mosty u č.p. 121 (dřevěnka) a u č.p. 20 (budova MNV). Je předpoklad, že od začátku měsíce října 2017 bude uzavřen průjezd obcí po silnici III/0181 (hlavní silnice v obci) v úseku od  č.p. 1 (u Knížků) směrem na Zalány. Obslužnost horní části obce bude zabezpečena přes komunikaci vedoucí prostorem CHKO Brdy  a kolem části obce Vranovice – dvůr na silnici E-I/18.

31. 8. 2017

Doplňující informace ke změnám v autobusové dopravě. Od 4.9. 2017 budou všechny autobusy, které dosud zajížděly do naší obce včetně linky D33 Příbram - Láz, stavět pouze na zastávce Láz – Jamky. Výlukové jízdní řády jsou vylepené na místních zastávkách a zveřejněné na webu obce. Na jízdních řádech je uvedeno, že platí do 9.12. 2017. To je datum, do kterého platí všechny jízdní řády přepravce a neznamená to, že by autobusy nezajížděly do obce až do prosince. Jakmile bude dokončena výstavba části kanalizace v úseku od počátku obce u č.p. 119 (bývalé pohostinství, dnes truhlárna) k parkovišti u prodejny COOP, budou autobusy opět zajíždět do obce, ale nebudou zajíždět na horní zastávku u sportovního areálu. Předpokládaná doba, kdy budou autobusy stavět pouze v Jamkách je asi 1 měsíc, ale snahou je, aby to bylo co nejdříve

Nové jízdní řády ke stažení ZDE- Pb- RožmitálZDE Pb- Láz

23. 8. 2017 

 

Do 4.9.2017 budou probíhat práce v prostoru staré návsi v dolním Lázu. Od 4.9.2017 bude uzavřena silnice III. třídy v úseku od transformátoru  na počátku obce až k mostu u č.p. 20 (bývalý obecní úřad a MNV). V této části pojedou 2 party proti sobě  a v pracovní době bude silnice neprůjezdná. Jakmile bude vybudována kanalizační stoka od transformátoru až k po úroveň dřevěnky č.p. 121, bude zprůjezdněna doprava přes most vedoucí na starou dolnolázovskou náves. To vše za předpokladu, že od. 4.9. 2017 bude opět zprůjezdněna silnice I/18 v obci Vranovice.

 

Kontakty

Otakar Celerýn- stavbyvedoucí- 724 081 116

Ing. Miroslav Běhoun- stavební dozor- 602 181 068