Kalendář

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odstávka ČEZ

Navigace

Obsah

10. 7. 2019

Dne 11. 7. 2019 budou pokračovat práce na asfaltových površích na místních komunikacích v obci. Části, které nebudou dodělány do konce tohoto týdne, dokončí stavební firma po své dovolené tzn. po 28. 7. 2019. 

14.5.2019

Pokládka nového asfaltu bude probíhat již ve dnech 15. a 16. 5. 2019. 

13.5.2019

Ve dnech 14. a 15. 5. 2019 bude probíhat penetrace vyfrézované části vozovky v obci. Ve dnech 16. a 17. 5. 2019 proběhne pokládka nového asfaltu.
Od 20.5.2019 začne probíhat oprava vozovky v úseku od požární zbrojnice na Žernovou.
Využívejte tedy vyznačené objízdné trasy.

11. 4. 2019

Dne 12. 4. 2019 proběhne penetrace vyfrézované části vozovky. Dne 15. 4. 2019 bude probíhat pokládka nového asfaltu. Dodržujte tyto dny zákaz vjezdu, jinak dojde k poškození vašeho vozidla. Využívejte vyznačené objízdné trasy. Děkujeme. 

20. 3. 2019

Harmonogram homogenizace Láz 

18. 3. 2019

Od 1.do 18. 4. 2019 bude uzavřena hlavní komunikace v obci v úseku od bývalé hospody " U Palivců" (dnes truhlárna) k prodejně COOP. Zároveň bude omezena autobusová dopravní obslužnost. Všechny spoje budou přesměrovány na zastávku Láz Jamky. Jízdní řády budou vyvěšeny na všech autobusových zastávkách.

19. 11. 2018

Dne 21.11. 2018 bude v rámci výstavby kanalizace zahájena úprava asfaltových povrchů místních komunikací. Jedná se pouze o 2 úseky. První je ulice v horní části obce  od autobusové čekárny a domu č.p. 109 (Haasovi) až po rozcestí u domu č.p. 172 (Zemkovi). Druhým úsekem je ulice ve střední části obce od pomníku obětem světových válek až po rozcestí naproti požární zbrojnici.

Upozorňujeme občany, že bude v těchto částech obce omezena doprava. Od středy 21.11. 2018 budou až do ukončení prací na prvním úseku jezdit autobusy pouze ze zastávky naproti prodejně Coop.

Úprava ostatních povrchů komunikací bude provedena na jaře r. 2019

16. 10. 2018

Na kontrolním dnu 15.10. 2018 bylo dojednáno, že připojování nemovitostí k obecní kanalizaci bude možné teprve po uzavření smluv o odvádění odpadních vod mezi obcí a majiteli nemovitostí. Vyzýváme proto všechny zájemce o připojení, aby se dostavili na obecní úřad k podpisu smlouvy od pátku 19.10.2018. Zároveň s tím budou dojednány schůzky za účelem provedení kontroly napojení.

23. 7. 2018

Dovolená.

Ve dnech od 23.7. do 6. 8. 2018 bude pozastavena výstavba kanalizace z důvodu plánované dovolené pracovníků dodavatele stavby. Drobné práce a terénní úpravy bude provádět pouze 1 pracovní četa.

Zkušební provoz čistírny odpadních vod by mohl být spuštěn již v měsíci září, je ale nezbytné, aby bylo připojeno dostatečné množství nemovitostí. Proto vyzýváme občany, kteří již mají zhotovenu veřejnou část přípojky (od stoky na hranici soukromého pozemku), aby si vybudovali soukromou část přípojky  (na jejich vlastním pozemku) co nejdříve, také vzhledem k počasí, a mohli se připojit, jakmile bude zkušební provoz spuštěn. Během zkušebního provozu nebude vybíráno stočné.

4. 5. 2018

Dne 2. 5. 2018 bylo zahájeno budování kanalizace v části Struha na křižovatce k této lokalitě. Do "Horního Lázu" se tedy dostanete přes objízdnou trasu Vranovským dvorem.

Od 7. 5. 2018 bude zahájena výstavba na Žernovou, proto prosím k dopravní obslužnosti do této lokality využívejte domluvenou objízdnou trasu přes Bohutín a vodní nádrž Pilská. 

30. 4. 2018

Od 2. 5. 2018 do odvolání nebudou jezdit autobusy na Rafandu z důvodu prací na kanalizaci. 

19. 2. 2018

V nejbližších dnech se výstavba kanalizace posune od prostoru hasičské zbrojnice  do části obce Ve Smrčí, kde bude následně vybudována přečerpávací stanice. Úsek od zbrojnice směrem k části obce Žernová se vzhledem k počasí bude dělat až v jarních měsících. V části obce Rafanda se po dokončení prací u novostaveb v prostoru Požáru přesunou pracovní party do uliček na opačné straně hlavní silnice. Komunikace kolem Struh směrem k místu U Budky bude rozkopána rovněž až v jarních měsících.

11. 12. 2017

Stavební práce na akci „Výstavba kanalizace a ČOV Láz“ budou přerušeny od 19.12. 2017 do 8.1. 2018. Důvodem je dovolená ve firmě, která výstavbu provádí.

9. 11. 2017

Asfaltování výkopu, které je prováděno na hlavní komunikaci v obci není finální prací. Je pouze dočasné, aby mohla být v zimní období  bezproblémově prováděna údržba vozovky.

Od prosince budou autobusy opět zajíždět do horní části obce, samozřejmě za předpokladu, že nedojde k nějaké nepředpokládané velké negativní změně počasí

3. 10. 2017

Uzavření místní komunikace. Místní komunikace, která spojuje silnici i III/0181 (hlavní silnici v obci) a silnici I/18  v prostoru zastávky Láz-Jamky, bude v následujících dnech uzavřena na křižovatce mezi č.p. 9 a č.p. 10 z důvodu výkopových prací v prostoru výše zmíněné křižovatky.

18. 9. 2017

Do pátku 22.9. 2017 budou zprůjezdněny mosty u č.p. 121 (dřevěnka) a u č.p. 20 (budova MNV). Je předpoklad, že od začátku měsíce října 2017 bude uzavřen průjezd obcí po silnici III/0181 (hlavní silnice v obci) v úseku od  č.p. 1 (u Knížků) směrem na Zalány. Obslužnost horní části obce bude zabezpečena přes komunikaci vedoucí prostorem CHKO Brdy  a kolem části obce Vranovice – dvůr na silnici E-I/18.

31. 8. 2017

Doplňující informace ke změnám v autobusové dopravě. Od 4.9. 2017 budou všechny autobusy, které dosud zajížděly do naší obce včetně linky D33 Příbram - Láz, stavět pouze na zastávce Láz – Jamky. Výlukové jízdní řády jsou vylepené na místních zastávkách a zveřejněné na webu obce. Na jízdních řádech je uvedeno, že platí do 9.12. 2017. To je datum, do kterého platí všechny jízdní řády přepravce a neznamená to, že by autobusy nezajížděly do obce až do prosince. Jakmile bude dokončena výstavba části kanalizace v úseku od počátku obce u č.p. 119 (bývalé pohostinství, dnes truhlárna) k parkovišti u prodejny COOP, budou autobusy opět zajíždět do obce, ale nebudou zajíždět na horní zastávku u sportovního areálu. Předpokládaná doba, kdy budou autobusy stavět pouze v Jamkách je asi 1 měsíc, ale snahou je, aby to bylo co nejdříve

Nové jízdní řády ke stažení ZDE- Pb- RožmitálZDE Pb- Láz

23. 8. 2017 

 

Do 4.9.2017 budou probíhat práce v prostoru staré návsi v dolním Lázu. Od 4.9.2017 bude uzavřena silnice III. třídy v úseku od transformátoru  na počátku obce až k mostu u č.p. 20 (bývalý obecní úřad a MNV). V této části pojedou 2 party proti sobě  a v pracovní době bude silnice neprůjezdná. Jakmile bude vybudována kanalizační stoka od transformátoru až k po úroveň dřevěnky č.p. 121, bude zprůjezdněna doprava přes most vedoucí na starou dolnolázovskou náves. To vše za předpokladu, že od. 4.9. 2017 bude opět zprůjezdněna silnice I/18 v obci Vranovice.

 

Kontakty

Otakar Celerýn- stavbyvedoucí- 724 081 116

Ing. Miroslav Běhoun- stavební dozor- 602 181 068