Kalendář

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odstávka ČEZ

Navigace

Obsah

Historie SDH Láz

Neorganizovaný způsob likvidování požárů trval staletí, až se v 19. století zrodila ve Velvarech myšlenka bojovat proti požáru organizovaně. A tak byl v květnu 1864 založen první dobrovolný hasičský sbor na území Čech.

Podle jeho vzoru byl dne 20.prosince 1988 založen také „Dobrovolný hasičský sbor Horní a Dolní Láz“. Na této valné hromadě se za členy přihlásilo 35 občanů, z toho 27 činných a 8 přispívajících.

Do vedení sboru byli zvoleni:
velitel – Volf Josef
jednatel – Volf Jan
I. náčelník – Habada Josef
zbrojník – Burian Jan

Aby byl sbor řádně připraven, byl povolán jako cvičitel František Volf, horník a hudebník z Bohutína.

Přehled o příjmech a podporách pokladny v roce po založení:

od Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I         80 zl.
od zemského výboru                                                                  120 zl.
od okresního výboru v Březnici                                               30 zl.
od okresního výboru v Příbrami                                             20 zl.
od obce Dolní Láz                                                                         10 zl.
od hospodářské záložny Malá Pečice                                   10 zl.
od c.k. lesní správy                                                                      30 zl.
od c.k. horní správy                                                                    20 zl.
od zemského hasičského fondu                                            260 zl.
od lesní správy Rožmitálské                                                   10 zl.
od lesní správy v Dobříši                                                          20 zl.
Celkem ……………………………………………………………………… 610 zl.

Další příjmy od zakládajících členů a ze zábav byly využity na zakoupení potřebného nářadí a žebříků s háky.

20.července 1890 proběhlo první veřejné cvičení za velké účasti občanů a hostů z okolních sborů. V této době nevlastnil sbor stříkačku a cvičení bylo prováděno se stříkačkou zapůjčenou z lázské pily. Na valné hromadě po skončení veřejného cvičení bylo rozhodnuto zakoupit pro sbor vlastní stříkačku a tato čtyřkolová stříkačka byla ještě v roce 1890 zakoupena. V tomto období vládl přísný režim a kázeň v celém sboru. O dobré práci svědčí i to, že se dne 22.června 1902 konal v Lázu čtvrtý sjezd hasičské župy pro Příbram a okolí.

V roce 1913 proběhly oslavy 25. výročí založení hasičského sboru. Uskutečnilo se veřejné cvičení za účasti pěti okolních sborů, někteří členové převzali „Čestnou medaili“ za 25.letou hasičskou činnost.

28. května 1914 došlo k prvnímu velkému požáru v Dolním Lázu, když za velmi prudké bouře blesk zapálil 5 domů. Přesto, že hašení bylo ztíženo nedostatkem vody, podařilo se 3 chalupy částečně zachránit.

V témže roce bylo postaveno dvoupatrové hasičské cvičiště, které sloužilo zároveň jako sušák na hadice. Do sboru bylo přijato 14 žen.

21.5.1924 došlo v Lázu k dalšímu velkému požáru, když blesk zapálil dům v Horním Lázu, ale když hasiči vyjeli, museli se vrátit, protože mezitím zapálil blesk chalupu v Dolním Lázu, kde byly domky mnohem blíže u sebe a bylo tedy větší nebezpečí. Shořelo 5 domů a 2 se podařilo částečně zachránit.

V květnu 1932 se 20 členů sboru při povodni po 3 dny střídalo na strážích a pomáhalo zachraňovat majetek občanů.

21.července 1935 byla zakoupena nová motorová stříkačka D S 16. Tuto stříkačku díky dobré péči a údržbě můžeme používat dodnes!

Při oslavách 50. výročí založení se uskutečnilo velké cvičení, kterého se zúčastnilo 20 sborů. Místní sbor dobrovolných hasičů Horní a Dolní Láz, byl v té době dobře vycvičen a vybaven, skončil tedy na 2. místě.

V letech 1888-1938 sbor zasahoval u 40. požárů a při několika povodních.

V roce 1938 se nad naší republikou začala opět stahovat válečná mračna. Hasičstvo silně omezilo svoji činnost, upustilo od konání veřejí, cvičení i oslav. Nebyla vedena ani naše kronika a tak z let 1938 – 1948 nemáme téměř žádné informace.

Aktivita sboru se začala opět rozvíjet při oslavách 60. výročí založení. Při této příležitosti převzal sbor perleťovou skříňku s emblémem hasičů a byl mu přislíben sborový prapor. A tak se r. 1949 konala u pomníku padlých vojáků slavnost předání praporu. Věnoval ho rodák Fr. Stejskal a posvěcen byl p. farářem Vrbou. Kmotrami byli p.M.Stehlíková a p.M.Lantorová. Zúčastnili jsme se s ním několika oslav, mimo jiné také na oslavách 100. výročí založení 1.sboru dobrovolných hasičů v Čechách ve Velvarech.

V letech 1950 – 1960 byla do výcviku zapojena většinou dvě družstva mužů.

V roce 1960 byl proveden nábor mezi mládeží a do družiny se přihlásilo 22. žáků a žákyň. O tom ,že měli důkladný výcvik svědčí fakt, že hned v následujícím roce vybojovaly žačky na okresní soutěži v Jesenici pěkné 2. místo. Družstvo žáků fungovalo 10.let a jeho výcviku se věnovali pánové V.Fiala, J.Milec, A.Filipovský a J.Franc.

V roce 1963 proběhly oslavy 75. let od založení a při té příležitosti se také uskutečnil sraz rodáků. Při cvičení úspěšně vystoupila 2 družstva žáků a 2 družstva mužů. Na slavnostní schůzi byli předány tituly Zasloužilý člen Silvestru Dražanovi, Karlu Fousovi, Františku Fialovi, Janu Labskému a Františku Turkovi.

V letech 1970 – 1973 byla postavena nová požární zbrojnice. Tuto stavbu si bohužel vzalo za své jenom několik nadšenců, kteří tam trávili každou volnou chvilku i svoji dovolenou. Po jejím dokončení dochází k poklesu činnosti a družstvo mužů přestává soutěžit, ale přesto bylo vždy připraveno k zásahu. Nastal generační problém, se kterým jsme zápasili 10.let.

V létě roku 1980 po vydatných deštích přišla opět velká voda, při které pomáhalo 15. členů sboru zachraňovat majetek. Na soukromých majetcích velké škody nevznikly, ale voda sebrala most uprostřed obce.

V červenci 1983 jsme oslavili 95.let trvání sboru a při té příležitosti bylo na hřišti cvičení, kterého se zúčastnila 3 družstva žen a 8 družstev mužů. V tomto roce již družstvo mužů opět cvičilo a v této soutěži skončilo na 5.místě.

V březnu 1985 bylo opět po dlouhé době do sboru přijato 8 žen, které založili soutěžní družstvo a na jaře 1986 začalo cvičit i družstvo žáků. V roce 1987 složilo 7 členů sboru úspěšně zkoušky a každý z nic tak získal odznak Vzorný požárník III.stupně.

V roce 1988 jsme oslavili 100 let od založení a při té příležitosti jsme na hřišti předvedli ukázky práce jak s nejmodernější, tak i s historickou technikou a proběhlo hasičské cvičení.

Roku 1990 byl uskutečněn I. ročník memoriálu Václava Fialy.

V roce 1999 se podařilo výrazně omladit družstvo mužů, ale upadá činnost družstva žen. Přesto, že bylo v následujících letech přijato několik nových členek, činnost družstva se dosud nepodařilo obnovit. Zato omlazené družstvo mužů začalo poctivě cvičit a v dalších letech dosáhlo mnoha úspěchů.

24.8.2000 – zásah u požáru stohu v Bohutíně – dojezd za 7.minut

V srpnu 2002 postihla naši obec i téměř celou naší republiku 100letá povodeň a většina členů sboru po tři dny a dvě noci pomáhala zabránit větším škodám na majetku spoluobčanů. Ať už to bylo při budování náspu okolo Litavky, při plnění a rozvážení pytlů s pískem a nebo při čerpání vody ze zatopených sklepů a studní. Přes veškerou snahu musel být zbourán jeden dům a kamenný most v dolní části obce. Když se podařilo odstranit největší škody, v obci se přihlásilo 8 dobrovolníků a se dvěma stříkačkami odjeli na týden pomáhat do obce Hořín u Mělníka. Za tuto pomoc jsme dostali pamětní list jak od starosty obce Hořín, tak i od okresního vedení hasičů.

V témže roce jsme zasahovali u požáru slámy ve Vysoké Peci, kde jsme u rybníka plnili cisterny.