Kalendář

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Obsah

Vynášení Moreny z Lázu

Po několika letošních téměř teplých jarních dnech v březnu a dubnu se paní Zima vždy zase vrátila, aby ukázala, že se své vlády ještě nevzdává. Po vzoru svých dávných předchůdců z keltských dob se tedy děti v Lázu rozhodly vynést Zimu ze vsi. A tak se v neděli 10. dubna 2011 v 10 hodin dopoledne sešly se svými rodiči (některé i s dědou nebo babičkou) v lázském obecním sále restaurace U Dubu, aby Zimu v podobě Morany (také Morena, Mořena, Mořenka, ale i Mařena i Mařenka) vlastnoručně vyrobily a vynesly ji z obce.

V úvodním slově starostka Mgr. Vlasta Čechová krátce pohovořila o původu tohoto starobylého lidového zvyku vynášení Morany (Zimy, Smrtky) z obce a uvedla program celé slavnosti.

Pak děti ze souboru „Zpívánky v Lázu“ pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Kopecké zazpívaly písničky a předvedly tanečky, které s nimi pro tuto slavnost nacvičila. Přidávaly se i ostatní děti. Slyšeli jsme písničky „Uvíjíme věneček“, „Pásla ovečky“, „Travička zelená“ a mnohé další.

Předseda kulturní a sportovní komise pan učitel Mgr. Pavel Kopecký vysvětlil a názorně předvedl, jak je možno z přinesených hadříků a starých dětských šatiček, slámy, krepového papíru, proutí a vejdumků (vyfouknutých vajíček) vyrobit figuru Morany.

Vlastní práce dětí při výrobě velké Morany – Mařeny i malých Mařenek se zúčastnili i přítomní rodiče, prarodiče a další přítomní občané. Loutky se všem opravdu povedly.

Slavnost pokračovala písničkami a říkadly „Zpívánků v Lázu“  k vynášení Zimy z obce,  jako např.: „Dupu, dupu“, „Neseme Mořenu“, „Smrt chodí po vsi“ a další.

Závěrečným vystoupením dětí v sále byla hra s barevnými šátky – „Vyhánění Zimy“.

Děti i s přítomnými dospělými se pak vydaly průvodem s písničkami a říkadly vsí od restaurace nejprve přes most na levý břeh Litavky a pak po jejím proudu dolů až k novému mostu, kde stojí socha sv. Jana Nepomuckého. V čele průvodu nesl pan učitel velkou Moranu s bílým obličejem Smrtky v červeném šátku, bílé jupce, červené sukni a kostkované zástěře. Kolem krku měla náhrdelník ze dvou řad korálů z vyfouknutých vajíček a také řádku hlemýždích ulit jako symbolu smrti. Za Moranou si děti nesly každý svou malou Mořenku. Cestou se děti zastavily u Klímů a tam po zazpívání písničky „Od města k městu, neseme nevěstu, jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu necháme“ dostaly od paní Broni Bezouškové bonbóny a další sladkosti.

Za zpěvu a říkadel děti odstrojily loutky a postupně z mostu do vody naházely malé Mořenky a nakonec i onu velkou Moranu, aby se Zima letos už nemohla do vsi vrátit. Některé děti se nemohly se svými Mořenkami rozloučit, a tak si je odnesly domů.

Poděkování patří
–           paní starostce Čechové za uspořádání celé slavnosti a za úvodní slovo
–           manželům Kopeckým za nacvičení písniček a vystoupení dětí a za organizaci
a řízení průvodu
–          mysliveckému sdružení Láz-Vranovice za dodání slámy a větví
–          sboru dobrovolných hasičů obce Láz za posílení proudu Litavky
–          členům zastupitelstva a kulturní a sportovní komise, kteří pomohli při přípravě celé slavnosti, úklidu sálu, fotografování atd.

Nakonec je třeba pochválit celou slavnost jako velmi povedenou a přát si, aby tím byla zahájena nová tradice setkávání lidí v obci.

Ing. Václav Dvořáček